Pengumuman :

Semak Status Halal :

Fi Pensijilan

Kadar caj perkhidmatan adalah berdasarkan kepada kategori yang telah ditetapkan dan tertakluk kepada perubahan:

Industri / Kilang / Kategori Produk:

 • Industri kecil
 • Industri Kecil dan Sederhana
 • Multinasional

Makanan Premis Kategori:

 • Restoran
 • Hotel

Slaughter House Kategori:

 • Bersaiz kecil
 • Saiz sederhana
 • Bersaiz besar

Semua kos untuk ujian penyelidikan atau makmal mengenai status bahan-bahan produk akan ditanggung sepenuhnya oleh pemohon atau syarikat berkenaan.

Ujian makmal perlu dijalankan oleh mana-mana makmal kerajaan atau makmal-makmal swasta yang diluluskan.

Di bawah adalah senarai (untuk tempoh satu tahun) yang dikenakan kepada pemohon berdasarkan kategori di atas:

Yuran yang dikenakan untuk pensijilan halal adalah sah untuk tempoh dua (2) tahun. Kelewatan dalam pembayaran akan menjejaskan Halal lawatan pemeriksaan proses yang dijalankan di rumah kilang / premis makanan / penyembelihan.

Bayaran yang dikenakan ke atas setiap permohonan pembaharuan.

Bayaran akan dikenakan ke atas permohonan untuk produk tambahan (selepas Halal Sijil Pengesahan telah dikeluarkan) seperti yang dinyatakan dalam Perkara 5.4.

Caj perkhidmatan surat termasuk yang berikut:

 • Jumlah pembayaran.
 • Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk wang pos, kiriman wang atau draf bank sahaja atau
 • Dibayar kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau Majlis Agama Islam / Jabatan Negeri (yang mana berkenaan).
 • Semua bayaran yang dibuat tidak akan dikembalikan.