Pengumuman :

Semak Status Halal :

Carta Alir Pensijilan

Pemohon yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal dikategorikan seperti berikut:

 • Pengeluar/ pengilang produk (manufacturer/ producer);
 • Pengedar/penjual (distributor/ trader);
 • Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer);
 • Pembungkusan semula (repacking);
 • Premis makanan (food premise);
 • Rumah sembelih (abattoir/slaughter house).

Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa hendaklah memohon secara terus kepada Hab Halal, JAKIM melalui permohonan secara online.

Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat pasaran tempatan, permohonan hendaklah dipohon terus kepada JAIN/MAIN mana yang berkenaan.

Permohonan akan ditolak bagi perkara-perkara berikut:

 • Syarikat yang mengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal;
 • Produk yang tidak halal;
 • Bahan semulajadi yang tidak melibatkan sebarang pemerosesan;
 • Ubat-ubatan atau produk yanng dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ;
 • Pewarna rambut (hair color / hair dye);
 • Produk siap diproses (finish processed product) yang dikeluarkan di luar negara;
 • Baja dan makanan binatang;

Pemohon perlu mengisi borang yang bersesuaian :

 • Produk / Barangan Gunaan
 • Premis Makanan
 • Rumah Sembelih

Borang permohonan hendaklah lengkap diisi secara online dengan mengemukakan butiran-butiran seperti yang dikehendaki di dalam borang dan menyertakan sijil-sijil yang berkaitan, seperti berikut:

 • Profil syarikat;
 • Nama dan keterangan produk / menu untuk disahkan;
 • Bahan ramuan yang digunakan;
 • Nama dan alamat pengeluar / pembekal ramuan;
 • Status halal bahan ramuan beserta sijil halal atau spesifikasi produk bagi bahan ramuan kritikal (jika berkaitan);
 • Jenis bahan pembungkusan;
 • Proses dan prosedur pengeluaran;
 • Lain-lain dokumen seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM dan sebagainya (Jika ada); dan
 • Peta lokasi premis / kilang.
 • Pemohon hendaklah menyediakan fail khas "Sijil Pengesahan Halal" untuk menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dan boleh dirujuk apabila pemeriksaan dijalankan ke atas premis tersebut.