Announcement :

Verify Halal Status :

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID- 19 NEGERI SARAWAK

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID-19

BAGI PERMOHONAN YANG DIURUSKAN OLEH BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SARAWAK

 

 


285001:188 modules/news