Pengumuman :

Semak Status Halal :

MAKMAL PANEL HALAL

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah agensi pusat yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam termasuk pensijilan halal di Malaysia., JAKIM memainkan peranan penting dalam menjaga kepentingan pengguna Islam di Malaysia dan bertanggungjawab memastikan produk halal di pasaran bertepatan dengan kehendak syariah.

Bagi tujuan pensijilan halal, JAKIM perlu memastikan semua ramuan dan bahan mentah yang digunakan adalah halal. Oleh itu, analisis di makmal diperlukan bagi menyokong pengesahan status halal.

Ekoran daripada permintaan industri halal yang semakin berkembang, JAKIM telah mengambil inisiatif mewujudkan Makmal Panel Halal (MPH) bagi mempercepatkan proses pensijilan halal. Pihak industri diberi pilihan untuk menggunakan perkhidmatan makmal Jabatan Kimia Malaysia (JKM) atau MPH. Namun keputusan analisis yang dikeluarkan oleh makmal JKM adalah muktamad apabila wujud pertikaian.

Perkhidmatan MPH ini hanya melibatkan permohonan Persijilan Halal Malaysia, manakala sampel pemantauan dan penguatkuasaan masih menggunakan khidmat makmal JKM.

Terdapat 3 (tiga) buah makmal yang telah dilantik sebagai MPH iaitu Unipeq Sdn. Bhd., Halvec Laboratories Sdn. Bhd. dan ALS Technichem (M) Sdn. Bhd.


1. Makmal Halal Malaysia ALS

2. Makmal Halal Malaysia HALVEC

3. Makmal Halal Malaysia UNIPEQ