Announcement :

Verify Halal Status :

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID- 19 NEGERI JOHOR

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID-19

BAGI PERMOHONAN YANG DIURUSKAN OLEH BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR