Announcement :

Verify Halal Status :

Kerja-Kerja Restorasi Ruang Kerja dan Pejabat Bahagian Hab Halal, Jakim di Menara Putrajaya Holdings (PJH) Aras 1 dan 3, Presint 2, Putrajaya dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan.

keputusan sebut harga bagi kerja restorasi kepada Syarikat Perkhidmatan Nyaman Niaga (001329863-H) dengan nilai RM249,405.00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Ringgit Sahaja)


26226:180