Pengumuman :

Semak Status Halal :

Persidangan Tahunan International Halal Authority Board (IHAB) Kali Pertama

Putrajaya, 3 April 2018 - Lembaga Autoriti Halal Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai International Halal Authority Board (IHAB) adalah merupakan satu lagi inisiatif di bawah Majlis Halal Malaysia yang diterajui oleh JAKIM.

IHAB adalah platform terbaharu yang meletakkan objektifnya ke arah pengharmonian sistem dan standard halal yang pelbagai di dunia.

Selain memberi fokus kepada pengukuhan dan pengiktirafan, IHAB turut bertindak sebagai fasilitator dalam mempromosikan pemeteraian persefahaman dalam kalangan anggota.

Bertemakan “Halal Connecting The World” , Persidangan Tahunan IHAB kali pertama ini melibatkan penyertaan pihak autoriti halal daripada hampir keseluruhan 69 Badan Pensijilan Halal dari 42 buah negara.

Perasmian persidangan tahunan ini telah disempurnakan oleh YBhg.Tan Sri Dato’ Haji Othman Bin Mustapha, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Dengan berakhirnya International Halal Authority Board General Assembly, maka berakhirlah MyHA 2018. Semoga Persidangan Halal Antarabangsa Malaysia ini memberi manfaat kepada ummah dan seterusnya meningkatkan imej pensijilan halal Malaysia agar terus unggul di persada dunia