Pengumuman :

Semak Status Halal :

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID- 19 NEGERI PAHANG

PROSEDUR PENSIJILAN HALAL SEPANJANG PANDEMIK COVID-19

BAGI PERMOHONAN YANG DIURUSKAN OLEH BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PAHANG