Announcement :

Verify Halal Status :

Kriteria Permohonan Pensijilan Halal Malaysia Bagi Pengilangan Produk Luar Negara Dalam Tempoh Pandemik

Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia Bil. 22/2021 telah bersetuju dengan penambahan kriteria bagi permohonan pensijilan halal Malaysia pengilangan produk luar negara yang layak diproses dan diaudit secara jarak jauh (remote audit).

Kriteria permohonan adalah seperti berikut:

1️⃣ Permohonan baharu

▶️ Melibatkan salah satu atau gabungan perkara berikut: 

a. Sijil halal telah tamah tempoh sah;

b. Perubahan maklumat pendaftaran perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) iaitu nama syarikat;

c. Perubahan nama produk;

d. Penggabungan Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) sedia ada;

e. Penggabungan SPHM sedia ada dan penambahan produk; dan/atau

f. Pengilangan di premis yang mempunyai rekod pengauditan SPHM 

▶️Permohonan yang tidak tersenarai dalam perkara (i) hendaklah:

a. Produk atau pengilang mempunyai pensijilan halal daripada badan islam yang diiktiraf di negara tersebut;

b. Mempunyai pensijilan keselamatan makanan seperti GMP/ HACCP dan lain-lain (yang mana berkaitan);

c. Berdaftar dengan PBKD atau NPRA (jika berkaitan); dan

d. Tidak menggunakan bahan mentah kritikal seperti daging dan sebagainya.

2️⃣ Permohonan pembaharuan 

3️⃣ Permohonan penambahan produk

4️⃣ Lain-lain permohonan yang dipertimbangkan oleh pihak berkuasa berwibawa

▶️Permohonan yang telah diproses dan layak diaudit akan dijadualkan untuk pengauditan secara jarak jauh (remote audit) dan pelaksanaan ini akan berterusan sehingga dimaklumkan kelak.

👨🏼‍💻Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Urus Setia Penjadualan Luar Negara melalui e-mel unitluarnegara.halal@gmail.com atau talian seperti berikut: 

✳️Puan Siti Ayisah binti Surif, 03-88925100 

✳️Puan Faridatulnisya binti Saleh, 03-88925022 

✳️En. Umar Faruq bin Abdul Fatah, 03-88925000 

Nota tambahan:

▶️ Bagi permohonan SPHM yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), sila hubungi Bahagian Pengurusan Halal Negeri-Negeri berkenaan di http://tinyurl.com/taliantelefonhalal
(muka surat akhir) 

▶️ Sebarang pertanyaan berkaitan pensijilan halal juga boleh dibuat melalui e-mel pr_halal@islam.gov.my atau di peti masuk (inbox) Facebook Bahagian Hab Halal, JAKIM) dan talian WhatsApp http://www.wasap.my/+601115660387/BPHJAKIM

Terima kasih.

"Yakini Halal Malaysia"

Seksyen Komunikasi Korporat,
Bahagian Pengurusan Halal,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
📧 pr_halal@islam.gov.my
☎ 03-8892 5000/1
09 Jamadilawal 1443H
14 Disember 2021M

#YakiniHalalMalaysia
#HalalMalaysiaHaveFaith
#KeluargaMalaysia 
#AgainstCovid19