Announcement :

Verify Halal Status :

Bengkel Pemurniaan Penggunaan Nama Atau Istilah Yang Sinonim Dengan Tidak Halal Dalam Pensijilan Halal Malaysia

Putrajaya - Bengkel pemurnian penggunaan nama atau istilah yang sinonim dengan tidak halal  dalam Pensijilan Halal Malaysia telah dijalankan pada 18 September 2018. Penglibatan daripada wakil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) , Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP), Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), Universiti Putra Malaysia (UPM)  dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) serta wakil daripada cawangan yang terlibat di Bahagian Hab Halal.

Perbincangan ini selaras dengan pembangunan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia edisi ketiga. Bengkel pemurnian ini bertujuan menyelaras penggunaan nama atau istilah yang sinonim dengan tidak halal daripada senarai yang telah dikenalpasti serta mendapatkan pandangan daripada agensi, industri dan pakar-pakar yang terlibat.

Manakala, hasil senarai nama atau istilah yang sinonim tidak halal ini akan dikemaskini serta boleh dijadikan rujukan kepada semua yang terlibat dalam Pensijilan Halal Malaysia.

Ikuti suasana sekitar bengkel di:-

http://bit.ly/BengkelPemurnianNama

#YakiniHalalMalaysia

#SemakSebelumSebar