Pengumuman :

Semak Status Halal :

Piawaian Malaysia

Malaysian Standard on Halal Food (MS 1500:2009)

Standard Malaysia bertajuk 'Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan - Panduan Umum (MS 1500: 2009) telah dibangunkan di bawah Sistem Pembangunan Standard Malaysia, di bawah sayap Jabatan Standards Malaysia (DSM), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

The Standard Malaysia adalah salah satu daripada lima inisiatif kerajaan dalam merealisasikan impian menjadikan Malaysia sebagai pusat makanan halal.

Standard ini dibangunkan oleh Jawatankuasa Standardisasi Industri Negara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Halal (ISC I), dan diwakili oleh pelbagai organisasi termasuk JAKIM, yang bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Teknikal. Sila rujuk Lampiran 1 untuk gambaran keseluruhan sistem pembangunan piawaian di Malaysia dan bagaimana ISC I menyumbang kepada sistem ini.

Standard ini mengandungi garis panduan yang praktikal bagi industri makanan mengenai penyediaan dan pengendalian makanan halal (termasuk penambah nutrien). Ia bertujuan untuk menetapkan peraturan-peraturan asas bagi produk makanan atau perniagaan makanan di Malaysia. Ia akan digunakan oleh JAKIM sebagai asas untuk pensijilan manakala keperluan lain juga akan diambil kira untuk melengkapkan proses pensijilan.

Rujuk Lampiran 2 untuk ringkasan pembangunan Standard Malaysia berkaitan dengan makanan halal.

 Dokumen ini telah melalui proses yang diperlukan oleh agensi piawaian antarabangsa seperti; Pertubuhan Standardisasi Antarabangsa (ISO), di mana sistem pembangunan standard antarabangsa adalah berdasarkan kepada persetujuan semua pihak penting, termasuk kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan, penyelidik dan badan-badan profesional. Malaysia (DSM) menggunakan dasar ISO yang sama.

Adalah diharapkan bahawa pada masa akan datang, Standard Malaysia (Kerajaan dokumen rasmi) akan dipromosikan di peringkat antarabangsa dan diiktiraf oleh negara-negara lain atau blok seperti Amerika, Eropah, China dan anggota ASEAN.

For further information, please contact :

Department of Standardization Malaysia,
Ministry of Science, Technology and Innovation,  
Century Square, Tingkat 1 & 2, 
Blok 2300, Jalan Usahawan, 
63000, Cyberjaya, Selangor.

 

 

Telephone : 03-8318 0002 
Fax : 03-8319 3131

Website: www.standardsmalaysia.gov.my 
Email: info@standardsmalaysia.gov.my

 

Standard Malaysia bertajuk 'Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan - Panduan Umum (MS 1500: 2009) telah dibangunkan di bawah Sistem Pembangunan Standard Malaysia, di bawah sayap Jabatan Standards Malaysia (DSM), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.