Pengumuman :

Semak Status Halal :

Penyedia Latihan Halal Berdaftar di Bawah Halal Profesional Board (HPB) JAKIM

HALAL PROFESSIONAL BOARD (HPB) JAKIM telah ditubuhkan pada 15 Disember 2014 setelah dipersetujui oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). HPB merupakan salah satu daripada 5 inisiatif Sekretariat Majlis Halal Malaysia, JAKIM di bawah Cawangan Inovasi dan Pembangunan Profesionalisme. Fungsi utama HPB adalah dalam Pembangunan Dasar dan pelaksanaan program pembangunan Profesionalisma serta Tenaga Mahir Halal. HPB telah membangunkan Modul Program Latihan Halal seperti Modul Latihan (Halal Eksekutif) dan Modul Latihan Auditor Halal Dalaman untuk memastikan rantaian halal terjamin di peringkat Industri. Sebanyak 31 Penyedia Latihan Halal telah didaftarkan di bawah HPB. Senarai Penyedia Latihan Halal ini berkuatkuasa bermula tahun 2018 sehingga 2021 seperti berikut:

Sila klik disini